Daň z nemovitosti 2018

Výpočet daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek. Základ daně z pozemků se vyjadřuje buď hodnotově (v korunách), nebo ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních) - záleží na druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se využívá u chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, orné půdy a trvalých travních porostů. Základem daně je pak cena půdy; dojdete k ní, když vynásobíte výměru pozemku průměrnou cenou půdy, kterou se dozvíte na obecním úřadě, finančním úřadě nebo ve vyhledavači Finanční správy.

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku nebo součin výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 koruny. U ostatních typů pozemků je základem daně výměra v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu daného zdaňovacího období).

Základ daně ze stavby tvoří výměra stavby v metrech čtverečních (k prvnímu lednu zdaňovacího období). U jednotek, tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když je součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu (k bytu náleží třeba předzahrádka) násobí se koeficientem 1,22 koruny.

 • Stavby a jednotky osvobozené od daně: § 9 zákona o dani z nemovitosti

Při výpočtu daně se ještě zohledňuje, jestli se nemovitost využívá k podnikání, víc o tom níž.

Ze základní sazby daně se vychází, počítá se ale dál: sazba se vynásobí koeficientem, který je obci přidělený podle počtu obyvatel. Ani to ale není konec, obec ještě může stanovit vlastní místní koeficient. Vzoreček výpočtu daně z nemovitých věcí je tedy: sazba daně krát výměra nemovitosti krát koeficient platný pro danou obec krát místní koeficient.

Základní sazby daně z pozemků

Základní sazba daně z pozemků je podle § 6 zákona o dani z nemovitostí:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %,
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²,
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²,
 • u stavebních pozemků 2 Kč/m²,
 • u ostatních ploch 0,2 Kč/m²,
 • u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m².

Základní sazby daně ze staveb a jednotek

Základní sazba daně ze staveb a jednotek je podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

 • u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²,
 • u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²,
 • u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²,
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²,
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²,
 • u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²,
 • u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m².

U staveb se základní sazba zvýší o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba zvýší o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

Koeficienty: jak zvyšují daň z nemovitosti

Základní sazba daně se násobí koeficientem podle velikosti obce:

 • 1,0 v obcích do 1000 obyvatel,
 • 1,4 v obcích od 1001 do 6000 obyvatel,
 • 1,6 v obcích od 6000 do 10 000 obyvatel,
 • 2,0 v obcích od 10 000 do 25 000 obyvatel,
 • 2,5 v obcích od 25 000 do 50 000 obyvatel,
 • 3,5 v obcích od 50 001 obyvatele, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
 • 4,5 v Praze. 

Obce mají pravomoc koeficient o jednu kategorii zvýšit nebo o až o tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient zvýšit až na 5. Koeficient podle velikosti obce se ale používá jen u obytných domů, ostatních zdanitelných jednotek (na které se vztahuje sazba 2 Kč Kč/m²) a stavebních pozemků. V některých případech se sazba daně může násobit ještě dalšími koeficienty, detaily jsou v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí.

Kromě základního koeficientu smí obec pro všechny nemovitosti na svém území stanovit ještě místní koeficient, který nesmí být vyšší než pět bodů.

Pro stavby, které se využívají k podnikání, může obec navrch vyhlásit ještě další koeficient v hodnotě 1,5. Celková daňová povinnost se jím pak násobí.

Jestli vás zajímá současná výše koeficientů platná ve vaši obci, podívejte se do vyhledavače Finanční správy. Případně se můžete informovat na územním pracovišti finančního úřadu nebo na obecní vývěsce. Hodnoty koeficientů, které platí pro rok 2018 pro krajská a někdejší okresní města, najdete v tabulce níž. Uvádíme vždy hodnoty pro centrum města, pro okrajové části se koeficienty mohou lišit. Oproti roku 2017 je v cifrách jen pár změn. Jeseník snižuje místní koeficient z 2 na 1, Mladá Boleslav z 4 na 3. Frýdek – Místek snižuje místní koeficient ze 2 na 1, základní koeficient naopak zvyšuje z 3,5 na 4,5.

V článku o přiznávání daně z nemovitých věcí jsme vám doporučovali elektronický formulář daňové správy:

Když ho využijete, nebudete si muset s výší koeficientů lámat hlavu, aplikace je vyplní automaticky sama.

Nebytový prostor k podnikání: ještě vyšší daň

U obytného domu, jehož součástí je i nebytový prostor užívaný k podnikání, se daň z nemovitých věcí zvyšuje o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 koruny. Výjimku mají nebytové prostory osvobozené od daně a nebytové prostory, které se používají v zemědělské prvovýrobě.

U jednotky, jejíž součástí je i nebytový prostor využívaný k podnikání, se daň zvyšuje o součin:

 • podlahové plochy nebytového prostoru
 • a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

I v tomto případě platí výjimka pro nebytové prostory osvobozené od daně a prostory využívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství.

S placením daně za rok 2018, na rozdíl od podání daňového přiznání, nemusíte pospíchat, čas je do května 2018, detaily v článku:

 • Daň z nemovitosti za rok 2018

Koeficienty pro krajská a bývalá okresní města

Město

Základní koeficient 2018

Místní koeficient 2018

Podnikatelský koeficient 2018

Praha

5

1

1,5

Benešov

2 stavby; 2,5 pozemky

2

1

Beroun

2,5

1

1,5

Kladno

3,5

1

1

Kolín

2,5

2

1

Kutná Hora

2

2

1

Mělník

2

1

1

Mladá Boleslav

2

3

1,5

Nymburk

2

2

1

Příbram

2,5

2

1

Rakovník

2,5

1

1,5

Děčín

3,5

1

1

Chomutov

4,5

2

1,5

Litoměřice

2,5

2

1,5

Louny

2 pozemky 1,4 stavby

2

1

Most

3,5

2

1

Teplice

4,5

1

1,5

Ústí nad Labem

3,5

2

1,5

Česká Lípa

2,5

2

1,5

Jablonec nad Nisou

1,6

1

1

Liberec

3,5

2

1

Semily

1,6

2

1,5

Hradec Králové

4,5 pozemky; 2 stavby

3

1,5

Jičín

2

1

1,5

Náchod

2,5

1

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2

1,5

Trutnov

3,5

1

1

Chrudim

2

1

1

Pardubice

4,5 pozemky; 3,5 stavby

2

1,5

Svitavy

2

1

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

1

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

1,5

Jihlava

4,5

1

1,5

Pelhřimov

2

1

1,5

Třebíč

2,5

1

1,5

Žďár nad Sázavou

2

1

1,5

Blansko

2

1

1

Brno

3,5

1

1,5

Břeclav

2,5

1

1,5

Hodonín

2,5

1

1

Vyškov

2,5 pozemky; 2 stavby

1

1,5

Znojmo

2,5

2

1,5

Jeseník

2

1

1,5

Olomouc

3,5

1

1,5

Prostějov

3,5

1

1

Přerov

3,5

1

1,5

Šumperk

2,5

1

1

Kroměříž

2,5

1

1

Uherské Hradiště

3,5

2

1

Vsetín

2,5

2

1

Zlín

4,5

1

1,5

Bruntál

2

1

1,5

Frýdek-Místek

4,5

1

1,5

Karviná

3,5

2

1,5

Nový Jičín

2,5

1

1,5

Ostrava

3,5

1

1,5

Opava

3,5 pozemky; 2 stavby

2

1

České Budějovice

3,5

1

1

Český Krumlov

2,5

2

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2

1

Písek

3,5

1

1,5

Prachatice

2,5

1

1,5

Strakonice

2

1

1,5

Tábor

2,5

2

1,5

Domažlice

2

1

1,5

Klatovy

2

1

1

Plzeň

4,5

1

1,5

Rokycany

2

1

1

Tachov

2

2

1

Cheb

2,5

2

1

Karlovy Vary

4,5

2

1,5

(zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/328519-dan-z-nemovitosti-kolik-zaplatite-v-roce-2018)
Galerie obrázků